Programes

Programació del dia 28/07/2021

Dia Anterior   |   dia Següent

Hora   Programa
06:00  Badalona FM desperta
07:00  Notícies en xarxa
08:00  Badalona Matí
12:00  Valors a l'alça
13:00  Esports en xarxa
14:00  Badalona Migdia
14:30  Notícies en xarxa
15:00  Jazz Club
16:00  Connectats
19:00  Notícies en xarxa
20:00  Badalona vespre
20:30  Badalona Matí millors moments
21:00  Moments d'Opera
22:00  Badalona FM vespre
00:00  La nit de Badalona FM