Programes

Programació del dia 13/01/2020

Dia Anterior   |   dia Següent

Hora   Programa
06:00  Badalona FM desperta
08:00  Notícies en xarxa
10:00  Badalona Matí
12:00  Gatgarotus
12:30  L'estudi 3
13:00  Esports en xarxa
14:00  Badalona Migdia i Sempre Esports
14:30  Notícies en xarxa
15:00  El Club dels Bolats
16:00  Connectats
19:00  Notícies en xarxa
20:00  Badalona vespre
20:30  Badalona Matí millors moments
21:30  La tertúlia de futbol
22:30  Badalona FM vespre
00:00  La nit de Badalona FM